MegaDevre
29 Ocak 2023 Pazar


Şartlar & Koşullar

Bu web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

https://www.megadevre.com web sitesi Mahmut ÖZEL tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra 'SİTE' olarak anılacaktır.

Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır

Kullanım Koşulları

Bu SİTE'de sunulan hizmetler Mahmut ÖZEL tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi Mahmut ÖZEL olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Mahmut ÖZEL'e aittir.

İşbu siteye ilişkin kullanım koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı tek taraflı olarak Mahmut ÖZEL'e aittir. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Mahmut ÖZEL tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerini ve yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılır.

Mahmut ÖZEL, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme Tanımları

SİTE: Mahmut ÖZEL tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin, ürünlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

KULLANICI: Bu SİTE'ye erişen, SİTE'nin sayfalarında gezinen, SİTE'nin içeriklerini kullanarak metal dedektörü devreleri veya diğer devreleri oluşturan veya SİTE'den ürün veya hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu sipariş formunu eksiksiz doldurarak, Mahmut ÖZEL tarafından siparişleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "KULLANICI" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili sipariş formunu eksiksiz doldurarak sipariş verebilirler. Şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili sipariş formunu eksiksiz doldurarak kurumları adına sipariş verebilir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan hizmetlerden ve ürünlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Mahmut ÖZEL arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: KULLANICI'nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

Mahmut ÖZEL'in, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Mahmut ÖZEL'e ait https://www.megadevre.com adresinde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin; KULLANICI tarafından bedeli Mahmut ÖZEL'e ait banka hesabına HAVALE/EFT'si gerçekleştikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Mahmut ÖZEL adına ayıpsız olarak teslimidir.

Mahmut ÖZEL, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Mahmut ÖZEL tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Mahmut ÖZEL, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

Mahmut ÖZEL, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır. İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Mahmut ÖZEL'in SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Mahmut ÖZEL sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Mahmut ÖZEL sorumlu değildir.

Mahmut ÖZEL, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Mahmut ÖZEL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların, SİTE dâhilinde veya haricinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI, Mahmut ÖZEL ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI'ların SİTE üzerindeki faaliyetleri, SİTE'deki içerikleri kullanarak oluşturdukları devreler, satın aldığı hizmet veya ürünler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Mahmut ÖZEL'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi Mahmut ÖZEL'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Mahmut ÖZEL'in mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mahmut ÖZEL ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, Mahmut ÖZEL hizmetlerini, Mahmut ÖZEL bilgilerini ve Mahmut ÖZEL'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Mahmut ÖZEL'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Mahmut ÖZEL'in yazılı izni ile mümkündür.

Mahmut ÖZEL, SİTE üzerinden KULLANICI'lar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Mahmut ÖZEL aynı zamanda; KULLANICI'nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Mahmut ÖZEL için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Mahmut ÖZEL'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Mahmut ÖZEL tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Mahmut ÖZEL; Mahmut ÖZEL hizmetleri, Mahmut ÖZEL bilgileri, Mahmut ÖZEL telif haklarına tâbi çalışmaları, Mahmut ÖZEL ticari markaları, Mahmut ÖZEL ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Mahmut ÖZEL, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Mahmut ÖZEL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile Mahmut ÖZEL'in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin Devri

Mahmut ÖZEL, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Mahmut ÖZEL işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mahmut ÖZEL açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mahmut ÖZEL'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Mahmut ÖZEL'in, KULLANICI'nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI", Mahmut ÖZEL tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Mahmut ÖZEL, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.